Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

zoyazoyka
Gdyby nie było nadziei w to, że będzie lepiej, jaśniej i słuszniej, nie byłoby bardzo poważnego bodźca do działań lepszych, słusznych, odpowiednich i adekwatnych do dobrych sytuacji.
— ,,To, co najważniejsze''-Władysław Bartoszewski
Reposted fromaynis aynis
zoyazoyka
4750 de0c 390
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr
zoyazoyka
4760 fa39 390
The Age of Adaline (2015)

June 25 2015

zoyazoyka
1165 a343 390
Reposted fromsomenonsense somenonsense
zoyazoyka
1194 a5ea 390
Reposted fromsomenonsense somenonsense
zoyazoyka
1213 1c5a 390
Reposted fromsomenonsense somenonsense
zoyazoyka
1290 87dc 390
Reposted fromTypowoNegatywny TypowoNegatywny
zoyazoyka
1376 4816 390
Reposted frompolandia polandia
zoyazoyka
Nie rezygnuj z marzeń, to że coś nie dzieje się teraz, nie znaczy, że nigdy nie nastąpi.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata
zoyazoyka

Widziałem więcej, czułem bardziej, byłem wyżej
I wiem kim jestem, a tym bardziej wiem kim byłem

 

— BonSoul (Bonson X Soulpete) - Lepiej Nie Pytać
Reposted fromxmojexalterxegox xmojexalterxegox
zoyazoyka
2537 9db4
Reposted fromsangivisceres sangivisceres
zoyazoyka
2551 5a5b 390
Reposted fromkodokuna kodokuna
zoyazoyka
Niektórzy ludzie z konieczności schodzą na manowce, ponieważ właściwej drogi w ogóle dla nich nie ma.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
zoyazoyka
2705 f642 390
Reposted fromraissa raissa
zoyazoyka
Reposted fromibalpangi ibalpangi
zoyazoyka
Cza­sami ludzie pot­kną się o prawdę. Ale pros­tują się i idą da­lej, jak­by nic się nie stało.
— Winston Churchill
Reposted fromrominaplum rominaplum
zoyazoyka
2776 9691 390
Well...
Reposted fromnlght nlght
zoyazoyka
2843 ff31 390
Reposted frommalfynka malfynka
zoyazoyka
2987 a2a7
Reposted fromvs vs
zoyazoyka
Reposted fromibalpangi ibalpangi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl